PROGRAM RADA MEĐIMURSKE STRANKE
 U 2019. GODINI                                                                         PROGRAM RADA U 2018.


1. MS je prije svega međimurska stranka i kao takva zalagat će se za:

- Promicanje međimurskih interesa u RH

- Ideje regionalizma, a protiv etatizma i centralizma

- Utjecaj u mjesnim odborima, u općinama, županiji i republici

- Gospodarsko i kulturno povezivanje iseljenih Međimuraca sa zavičajem

- Gospodarsku, kulturnu i sportsku suradnju s pograničnim područjima Slovenije i Mađarske

- Za obitelj i obiteljsku tradiciju kao temelj moralnog, socijalnog i gospodarskog prosperiteta Međimurja sa značajnom ulogom žena u tome

- Za mir, razoružanje i demilitarizirano Međimurje


2. MS je regionalna stranka koja će se zalagati za:

- Hrvatsku kao državu svih njenih građana i zajednicu njenih regija

- Hrvatsku kao decentraliziranu, regionalno uređenu državu u skladu s gospodarskim, socijalnim i tradicijskim obilježjima pojedinih područja

- Međimurje kao samostalnu Županiju unutar Hrvatske

- Neposredne izbore za načelnike, gradonačelnike, župane i predsjednika RH


3. MS je demokratska stranka koja će se zalagati za:

- Poštivanje temeljnih prava čovjeka

- Formiranje zakonodavne vlasti putem stranačkih, neposrednih i tajnih izbora

- Kontrolu i ograničenje upravne vlasti

- Nezavisnost sudstva

- Slobodu informiranja i govora

- Slobodu mišljenja i svjetonazora uz poštivanje povijesnog i kulturnog nasljeđa u regijama

- Većinsko odlučivanje i zaštitu prava manjina4. MS je za ekonomsku demokraciju i u smislu toga za:

- Tržišno gospodarstvo

- Pravo na rad i sindikalno organiziranje

- Proporcionalno gospodarsko opterećivanje gospodarskih subjekata

- Poticanje poljoprivrede, male privrede, turizma i uslužnih djelatnosti

- Izmjenu poreznog zakonodavstva u sustav naplaćene realizacije po čemu bi država bila solidarna s poduzetnikom u naplati PDV-a, i uz smanjivanje stope PDV-a na 15 %


5. MS je za socijalnu pravdu, a što podrazumijeva:

- Punu zaposlenost

- Sustav besplatnog školstva

- Solidarnu zdravstvenu zaštitu

- Solidarno mirovinsko osiguranje uz jednake uvjete za sve osiguranike

- Zaštitu obitelji i djece te posebnu brigu o osobama s poteškoćama

- Za zaštitu obitelji i djece te posebnu brigu o osobama s poteškoćama


6. MS je općenito za:

- Ravnomjeran razvoj gradova i sela

- Ekološko kontroliran razvoj

- Suradnju s svim progresivnim strankama i pokretima, a za ideološku, vjersku, nacionalnu i bilo koju drugu tolerantnost

www.000webhost.com